EMB-test
EMB test

Energetisch Morfologisch Bloedonderzoek (EMBTest®)

Is dit herkenbaar voor jou?

Je loopt al een tijdje met (vage) klachten.

Je bent moe, futloos en hebt nergens zin in.

Je hebt het idee dat je gevoelig bent voor bepaalde voedingsmiddelen, maar je weet niet welke.

Je hebt onbegrepen klachten?

In al deze en vele andere gevallen kan de EMBTest® nieuwe inzichten verschaffen.

EMBTest
EMB test formulieren
EMB test formulieren

Reguliere bloedtest aangevuld met complementaire waardes

Bij een energetisch morfologisch bloedonderzoek (EMBTest®) wordt met zowel een reguliere als een complementaire bril gekeken naar het bloed. De informatie die hiermee aan het licht komt, kan enorm waardevol zijn. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode en witte bloedcellen maar ook van trombocyten (hematologisch bloedonderzoek) worden weergegeven. Verder geeft de testmethode inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute tekorten.

Iets over ons bloed…

Door onze bloedvaten stroomt ons bloed dagelijks zo’n 7000 keer rond. Het vervoert zuurstof en voedingsstoffen aan en het voert afvalstoffen af; van orgaan tot orgaan, van cel naar cel.

Met behulp van een regulier bloedonderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van bepaalde infecties, kunnen bloedarmoede en een ijzertekort worden aangetoond en bijvoorbeeld schildklierafwijkingen en auto-immuunziekten worden vastgesteld.
Echter, er kan nog veel meer informatie uit het bloed worden gehaald. Hierbij kun je denken aan een preklinische belasting (nog voordat er klachten ontstaan) en energetische belastingen en blokkades.

Welke verstoringen van het lichaam kunnen er o.a.

worden aangetoond met deze test?

• Vitaminen (zoals vitamine A,C, D of B12)
• Mineralen (zoals Magnesium, Calcium, Chroom, IJzer of Jodium)
• Vetzuren
• Hormonale balans
• Neurotransmitters
• Stress status
• Darmverstoring
• Voedingsintoleranties
• Toxische belasting
• Energetische blokkades
• pH-waarde (verzuring)
• Belasting van gifstoffen en vrije radicalen
• Ontstekingen
• Virale- en bacteriële belasting
• Parasitaire- en schimmelbelasting
• Pancreasinsufficiëntie- en insulineresistentie

Tevens worden er een aantal reguliere bloedwaardes gemeten

en geanalyseerd zoals:

 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Bloedplaatjes (trombocyten)
 • Hemoglobine (Hb, ijzer)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV)
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Welke verstoringen van het lichaam kunnen er o.a.

worden aangetoond met deze test?

 • Vitaminen (zoals vitamine A,C, D of B12)
 • Mineralen (zoals Magnesium, Calcium, Chroom, IJzer of Jodium
 • Vetzuren
 • Hormonale balans
 • Neurotransmitters
 • Stress status
 • Darmverstoring
 • Voedingsintoleranties
 • Toxische belasting
 • Energetische blokkades
 • pH-waarde (verzuring)
 • Belasting van gifstoffen en vrije radicalen
 • Ontstekingen
 • Virale- en bacteriële belasting
 • Parasitaire- en schimmelbelasting
 • Pancreasinsufficiëntie- en insulineresistentie

Tevens worden er een aantal reguliere bloedwaardes gemeten

en geanalyseerd zoals:

 • Rode bloedcellen (erytrocyten)
 • Witte bloedcellen (leukocyten)
 • Bloedplaatjes (trombocyten)
 • Hemoglobine (Hb, ijzer)
 • Hematocriet (Ht)
 • Mean Corpuscular Volume (MCV
 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Wat betekent energetisch?

Het hele universum hangt aan elkaar door trillingen of frequenties. Elke stof, ieder lichaam en alle onderdelen daarvan hebben een eigen specifieke frequentie of frequentiebereik.

Door te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert, is het mogelijk om een indruk te krijgen over de verstoringen die aanwezig zijn.

Een Energetisch Morfologische Bloedtest maakt gebruik van de trillingen en frequenties die in het bloed zijn opgeslagen. Met de energetische analyse wordt de prioriteit in de behandeling weergegeven. Deze onderzoeksmethode is niet wetenschappelijk onderzocht. Toch heeft deze vorm van bloedonderzoek zijn sporen verdiend.

Ongeveer 80% van de mensen, die het advies opvolgt op basis van de uitslag van het bloedonderzoek, merkt sterke verbetering van klachten. Bovendien herkennen cliënten zich ook vaak in de uitslag. Hierbij is het persoonlijke verhaal en het daarmee samenhangende klinische beeld dus belangrijk. Aan een EMBTest® gaat daarom altijd een uitgebreid intakegesprek vooraf en worden klachten eerst duidelijk in kaart gebracht.

 De adviezen die voortkomen uit de uitslag, zijn veelal wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd.

Hoe gaat een EMBTest® in z’n werk?

Ben je nieuw bij Vos Paramedisch Adviesbureau? Dan werkt het als volgt:

 • Je meld je aan en stuurt voorafgaand aan ons eerste gesprek een intakeformulier en een voedingsdagboek in (indien gewenst is het ook mogelijk om een Bravermantest vooraf in te vullen en op te sturen).
 • Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten en omvat naast het intakegesprek een analyse van de klachten en het bloedonderzoek.
 • Er worden een aantal druppels bloed afgenomen middels een vingerprik.
 • Het bloed wordt opgestuurd en onderzocht; meestal na twee weken ontvangen wij de uitslag van het onderzoek.
 • Op basis van de uitslag wordt er een uitgebreid en persoonlijk plan van aanpak gemaakt.
 • De uitslag en het behandelplan worden tijdens een vervolgconsult besproken, waarna je er direct mee aan de slag kan. Dit gesprek duurt tussen de 30 en 45 minuten.
 • Na ongeveer drie weken hebben we telefonisch contact om de voortgang te bespreken (ongeveer 15 minuten).
 • Zes weken na het bespreken van de uitslag en het behandelplan hebben we een evaluerend gesprek in de praktijk of via een tele-consult (duur 30 minuten).

Ben je al onder behandeling in onze praktijk (ook Cure4Life)? Dan werkt het als volgt:

 • Als bovenstaande, maar de intake/inventarisatie zal korter duren (30 minuten).
 • De uitwerking van de uitkomsten wordt dan verwerkt in het reeds bestaande behandelplan (en daar waar nodig zal dit worden aangepast)

Wil je een EMBTest®? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer: De adviezen hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden kunnen niet 1 op 1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normaalwaarde zijn, terwijl de EMBTest® een deficiëntie aangeeft. EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v deze EMBTest® vallen onder “natuurgerichte geneeswijze” en worden helaas niet vergoed door de verzekeraars.